ประวัติความเป็นมา
ในปี พ.ศ. 2541 ทีมผู้บริหาร 2 ท่าน คือ นายโอภาส เจตวิเศษไพศาล และนางสาวเพียงใจ จึง วงศ์ไพบูลย์ ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานด้านประกอบกิจการขายรถมือสอง (รถยนต์ รถจักรยานยนต์) ได้ เริ่มกิจการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ โดยเริ่มจากการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้มาซื้อรถมือสองในร้านขายรถ ของตนเอง ขณะนั้นใช้ชื่อร้านชัยฤทธิ์ คาร์เซ็นเตอร์ จนเกิดความชำนาญและมีประสบการณ์ ในการ ปล่อยสินเชื่อ และเห็นช่องทางทางการตลาดที่เติบโต


เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2548 จึงได้จดทะเบียนจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยฤทธิ์ ลีสซิ่ง มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ประกอบกิจการให้บริการสินเชื่อแบบมีหลักประกันประเภทรถ บ้าน ที่ดิน โดยบริษัทฯ เป็นผู้ให้สินเชื่อสำหรับหลักประกันประเภทรถทุกชนิด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ รถบรรทุก รถใช้งานเพื่อการเกษตร รถแทรกเตอร์ ฯลฯ ซึ่งในการขอสินเชื่อรถ ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเล่มทะเบียน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 ได้จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีราฤทธิ์ ลีสซิ่ง มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการและขยายพื้นที่บริการ


เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 2 บริษัท คือ บริษัท ชัยฤทธิ์ ลีสซิ่ง 58 จำกัด และบริษัท ธีราฤทธิ์ ลีสซิ่ง 58 จำกัด และเริ่มหยุดการดำเนินงานในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยฤทธิ์ ลีสซิ่ง และห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีราฤทธิ์ ลีสซิ่ง ด้วยทุนจะทะเบียนเริ่มต้น 15 ล้านบาท และมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท ชัยฤทธิ์ ลิสซิ่ง 58 จำกัด เป็น 400 ล้านบาท


เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 การบริหารสาขาของแต่ละกิจการ 4 กิจการ มีสาขากระจายอยู่ในแต่ละภาค แต่ละจังหวัดก่อนที่จะมีการโอน PORT ลูกหนี้มาในนาม บริษัท ชัยฤทธิ์ ลีสซิ่ง 58 จำกัด


ปัจจุบัน ชัยฤทธิ์ ลีสซิ่ง มีสาขากว่า 300 สาขาครอบคลุมเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และยังคงมุ่งเน้นขยายการบริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย

วิสัยทัศน์ พันธกิจวิสัยทัศน์

ต้องการให้ ชัยฤทธิ์ ลีสซิ่ง เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่สะดวก ง่ายต่อการหยิบยืมของทุกท่าน

โดยจะพยายามขยับขยายสาขา เพื่อให้ท่านสะดวก สบาย ทั่วถึงที่จะให้บริการกับบุคคลทุกพื้นที่

และเราจะพัฒนาให้ไกลทั่วทั้งประเทศโดยเร็ว ท่านไม่ต้องลำบากมาไกล เราจะไปหาท่านเอง


พันธกิจ

ตั้งมั่นในคุณธรรมและความถูกต้อง

มุ่งมั่นในบริการทางการเงินที่เป็นเลิศ

ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

เชื่อมั่นในคุณค่าของคน

แจ้งเรื่องร้องเรียนการเปิดเผยข้อมูล


รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2563

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2564

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2564

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2564

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2564

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2565

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2565

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2565

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2565

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2566

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2566

ขอทำบัตรชำระเงินสินเชื่อ


ตัวอย่างบัตรชำระเงินสินเชื่อ
ลูกค้าสามารถขอทำบัตรชำระเงินสินเชื่อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และสาขาของบริษัททุกสาขาและสามารถ
ติดต่อขอรับบัตรชำระเงินสินเชื่อ ได้ที่สาขาของบริษัททุกสาขา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และนำบัตรที่มีแท่งบาร์โค้ดนี้ ไป
ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสใน 7– 11 ได้ทุกสาขา

ขอทำบัตรชำระเงินสินเชื่อผ่านช่องทางเว็บไซต์ โดยสามารถระบุรายละเอียดตามด้านล่างนี้


ข้อมูลอาคารพาณิชย์ที่ต้องการเสนอ


กรุณากรอกข้อมูลสำหรับให้ติดต่อกลับและรายละเอียดของพื้นที่ให้เช่า
ข้อมูลส่วนตัว


ข้อมูลพื้นที่เช่า


ที่อยู่ของอาคาร