ช่องทางการชำระเงิน


มีมากกว่า 300 สาขา ทั่วประเทศ
ฟรีค่าบริการ

เคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service) ใน 7– 11
ค่าบริการ 15-20/รายการ

สามารถชำระเงินผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเท่านั้น
ค่าบริการ 15 บาท/รายการ

*บริษัทฯไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่รับเงินนอกสถานที่
**กรณีลูกค้าชำระเงินนอกสถานที่ให้ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง

หมายเหตุ
– ใช้บัตรชำระเงินสินเชื่อของบริษัท เพื่อเป็นเอกสารในการชำระเงิน
– ค่าบริการตามอัตราที่บริษัทฯและธนาคารกำหนด