สินเชื่อรถจักรยานยนต์
สินเชื่อรถจักรยานยนต์ ที่ต้องการใช้เงิน เพียงแค่คุณมีเล่มทะเบียนรถ ก็สามารถมีเงินสดไว้ใช้ แถมยังมีรถไว้ขับเหมือนเดิม ด้วยบริการที่เป็นกันเอง อายุรถสูงสุดถึง 15 ปี ผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 3 – 24 เดือน ลูกค้าสามารถเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการ และยังมีส่วนลดหากปิดบัญชีก่อนกำหนดให้ด้วย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้ขอสมัคร จะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป ณ วันทำสัญญา และมีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง
 • ผู้ขอสมัครจะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย


เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ
 1. บัตรประชาชนตัวจริง
 2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง
 3. เล่มทะเบียนรถจักรยานยนต์ตัวจริง

หมายเหตุ : บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางบริษัทฯ

ติดต่อสมัครสินเชื่อ
 1. ทักไลน์ได้ที่ คลิกเพิ่มเพื่อน
 2. ทักเฟสบุ๊คได้ที่ คลิกเลย
 3. โทรติดต่อที่เบอร์ 055-010889
 4. เข้าไปที่สาขาใกล้บ้าน ค้นหาสาขา

สมัครสินเชื่อออนไลน์

สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อรถยนต์ รถกระบะ หรือรถตู้ ที่ต้องการใช้เงิน เพียงแค่คุณมีเล่มทะเบียนรถ ก็สามารถมีเงินสดไว้ใช้ แถมยังมีรถไว้ขับเหมือนเดิม ด้วยบริการที่เป็นกันเอง อายุรถสูงสุดถึง 20 ปี ผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 3 – 48 เดือน ลูกค้าสามารถเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการ และยังมีส่วนลดหากปิดบัญชีก่อนกำหนดให้ด้วย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้ขอสมัคร จะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป ณ วันทำสัญญา และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • ผู้ขอสมัครจะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย


เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ
 1. บัตรประชาชนตัวจริง
 2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง
 3. เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง

หมายเหตุ : บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางบริษัทฯ

ติดต่อสมัครสินเชื่อ
 1. ทักไลน์ได้ที่ คลิกเพิ่มเพื่อน
 2. ทักเฟสบุ๊คได้ที่ คลิกเลย
 3. โทรติดต่อที่เบอร์ 055-010889
 4. เข้าไปที่สาขาใกล้บ้าน ค้นหาสาขา

สมัครสินเชื่อออนไลน์

สินเชื่อรถเพื่อการเกษตร
สินเชื่อรถเพื่อการเกษตร รถแทรกเตอร์ ที่ต้องการเงินทุน เพียงแค่คุณมีเล่มทะเบียนรถ อายุรถสูงสุดถึง20 ปี ผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 3 – 48 เดือนลูกค้าสามารถเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการ และยังมีส่วนลดหากปิดบัญชีก่อนกำหนดให้ด้วย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้ขอสมัคร จะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป ณ วันทำสัญญา และมีรถเพื่อการเกษตรเป็นของตนเอง
 • ผู้ขอสมัครจะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย


เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ
 1. บัตรประชาชนตัวจริง
 2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง
 3. เล่มทะเบียนรถเพื่อการเกษตรตัวจริง

หมายเหตุ : บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางบริษัทฯ

ติดต่อสมัครสินเชื่อ
 1. ทักไลน์ได้ที่ คลิกเพิ่มเพื่อน
 2. ทักเฟสบุ๊คได้ที่ คลิกเลย
 3. โทรติดต่อที่เบอร์ 055-010889
 4. เข้าไปที่สาขาใกล้บ้าน ค้นหาสาขา

สมัครสินเชื่อออนไลน์

สินเชื่อโฉนดที่ดิน
สินเชื่อที่ดิน เปลี่ยนที่ดิน ให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบการอาชีพต่าง ๆ หรือจะนำเงินไปต่อยอดธุรกิจเดิมก็สามารถยื่นกู้ได้ เพียงมีโฉนดที่ดิน / โฉนดที่ดิน นส.3 (ที่ปลอดภาระแล้ว) พบกับเงื่อนไขการขอสินเชื่อที่ไม่มีอะไรยุ่งยาก สะดวกและง่ายมาก ไม่เช็คเครดิตบูโร อนุมัติไว วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องจดจำนอง ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน / ใบรับรองเงินเดือน ไม่เช็คประวัติการเงิน ถ้าเอกสารครบถ้วน เงินโอนเข้าบัญชีทันที

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้ขอสมัคร ต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของโฉนดที่ดิน
 • ผู้ขอสมัคร ต้องโฉนดที่ดิน / โฉนดที่ดิน นส.3 (ที่ปลอดภาระแล้ว)


เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ
 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. ทะเบียนบ้าน
 3. โฉนดที่ดิน / โฉนดที่ดิน นส.3 (ที่ปลอดภาระแล้ว)
 4. สมุดบัญชีธนาคาร
 5. ใบประเมินราคาสำนักงานที่ดิน

หมายเหตุ : บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางบริษัทฯ

ติดต่อสมัครสินเชื่อ
 1. ทักไลน์ได้ที่ คลิกเพิ่มเพื่อน
 2. ทักเฟสบุ๊คได้ที่ คลิกเลย
 3. โทรติดต่อที่เบอร์ 055-010889
 4. เข้าไปที่สาขาใกล้บ้าน ค้นหาสาขา

สมัครสินเชื่อออนไลน์

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม


ประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อทะเบียนรถเป็นประกัน

ประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อทะเบียนรถเป็นประกัน

ประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อทะเบียนรถเป็นประกัน

ประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อทะเบียนรถเป็นประกัน

ประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อทะเบียนรถเป็นประกัน

ประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อทะเบียนรถเป็นประกัน

ประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

ประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อทะเบียนรถเป็นประกัน

ประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป