สินเชื่อรถจักรยานยนต์
สินเชื่อรถจักรยานยนต์ ที่ต้องการใช้เงิน เพียงแค่คุณมีเล่มทะเบียนรถ ก็สามารถมีเงินสดไว้ใช้ แถมยังมีรถไว้ขับเหมือนเดิม ด้วยบริการที่เป็นกันเอง อายุรถสูงสุดถึง 20 ปี ผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 3 – 36 เดือน ลูกค้าสามารถเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการ และยังมีส่วนลดหากปิดบัญชีก่อนกำหนดให้ด้วย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้ขอสมัคร จะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป ณ วันทำสัญญา และมีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง
 • ผู้ขอสมัครจะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย


เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ
 1. บัตรประชาชนตัวจริง
 2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง
 3. เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง
 4. แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัย

หมายเหตุ : บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางบริษัทฯ

สมัครสินเชื่อทะเบียนรถ

สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อรถยนต์ รถกระบะ หรือรถตู้ ที่ต้องการใช้เงิน เพียงแค่คุณมีเล่มทะเบียนรถ ก็สามารถมีเงินสดไว้ใช้ แถมยังมีรถไว้ขับเหมือนเดิม ด้วยบริการที่เป็นกันเอง อายุรถสูงสุดถึง 20 ปี ผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 3 – 36 เดือน ลูกค้าสามารถเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการ และยังมีส่วนลดหากปิดบัญชีก่อนกำหนดให้ด้วย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้ขอสมัคร จะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป ณ วันทำสัญญา และมีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง
 • ผู้ขอสมัครจะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย


เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ
 1. บัตรประชาชนตัวจริง
 2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง
 3. เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง
 4. แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัย

หมายเหตุ : บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางบริษัทฯ

สมัครสินเชื่อทะเบียนรถ

สินเชื่อรถเพื่อการเกษตร
สินเชื่อรถเพื่อการเกษตร รถแทรกเตอร์ ที่ต้องการเงินทุน เพียงแค่คุณมีเล่มทะเบียนรถ อายุรถสูงสุดถึง20 ปี ผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 3 – 36 เดือนลูกค้าสามารถเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการ และยังมีส่วนลดหากปิดบัญชีก่อนกำหนดให้ด้วย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้ขอสมัคร จะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป ณ วันทำสัญญา และมีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง
 • ผู้ขอสมัครจะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย


เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ
 1. บัตรประชาชนตัวจริง
 2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง
 3. เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง
 4. แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัย

หมายเหตุ : บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางบริษัทฯ

สมัครสินเชื่อทะเบียนรถ

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม


ประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อทะเบียนรถเป็นประกัน

ประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อทะเบียนรถเป็นประกัน

ประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อทะเบียนรถเป็นประกัน

ประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อทะเบียนรถเป็นประกัน

ประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อทะเบียนรถเป็นประกัน

ประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อทะเบียนรถเป็นประกัน

ประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

ประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อทะเบียนรถเป็นประกัน

ประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป